Onyx

Onyx är en vulkanisk glasart, samt en allmän beteckning för flera olika typer av stenar. Det finns även syntetisk framställd Onyx av hög kvalitet.